משלוח חינם ברכישה מעל 250 ש"ח

תקנון שימוש באתר האינטרנט

"קולמוס הפצת ספרים"

אנו מודים לכם על בחירתכם לעשות שימוש באתר האינטרנט של קולמוס (להלן: "האתר").

השרות ניתן רק בשטח מדינת ישראל.

אנא קראו בעיון ובקפידה את ההוראות והתנאים המפורטים להלן, שכן כל המבצע או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "המשתתף") מצהיר כי הוא קרא תקנון זה, הבין אותו, מסכים לכל הוראותיו ומתחייב כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קולמוס ו/או כלפי מי מטעמה. "פעולה" משמעה – גלישה באתר, שימוש באתר, השתתפות בפעילות שתבצע קולמוס באתר, רכישת מוצר או שירות באתר.

קולמוס שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המופיעים בו בכל רגע ומכל סיבה שהיא.

אם לא צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, ובכלל זה מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הנו קניינה הרוחני הבלעדי של קולמוס.

הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז ירושלים תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.

חל איסור מוחלט:

-להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מקולמוס.

-לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו.

-להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים
המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן שלקולמוס או של צד ג'.

-להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.

קולמוס אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. קולמוס אינה אחראית לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר קולמוס.

כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד,
אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.

בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף למסור מספר נתונים אישיים, כדוגמת: שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי.

מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לקולמוס זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיה הישירים והעקיפים.

המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין. קולמוס שומרת על זכותה לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קולמוס אינה מתחייבת לזמינות במלאי קולמוס של כל המוצרים המופיעים באתר.


מדיניות משלוחים:


קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר ללא עלות , במחסני ההוצאה בירושלים . איסוף עצמי מותנה בתיאום מראש עם קולמוס, לאחר קבלת אישור בדבר ביצוע ההזמנה והצגתו, בימי עבודה בלבד ובשעות המקובלות.

איסוף עצמי –  בתוך 2 ימי עבודה מביצוע ההזמנה  מרחוב קוטלר 10 ירושלים 

 קולמוס – 07224421670


משלוח עם שליח עד הבית 35  ₪ לבד ממקומות חריגים שעלות המשלוח 50 ₪ 

מהזמנה של 249 ₪ המשלוח הוא עם שליח עד הבית ללא עלות.

אספקת המוצר תתבצע באמצעות חברת משלוחים שבקשרי עבודה עם קולמוס, עד 10 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת קולמוס.

במקרה שהמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 10 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת קולמוס, קולמוס תדאג לבצע משלוח נוסף בדואר רשום או על ידי שליח, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת.


קולמוס אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לרוכש או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו מקולמוס או מי מטעמה. קולמוס לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצר או שירות באתר.

במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, תהא קולמוס רשאית לבטל את הרכישה של המשתתף.

קולמוס שומרת על זכותה לשנות תקנון זה בכל עת.

ביטול עסקה דרך האתר – מדיניות האתר

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"


ביטול עסקה דרך האתר ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על ביטול עסקה תימסר לחברה באחת מהדרכים הבאות:
בפקס שמספרו :153-523939444
בדואר אלקטרוני  – office@kulmus.org.il


בעת ביטול עסקה עקב פגם בספר, עקב אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן, או עקב אי אספקת הספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר לחברה על חשבונה.


בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה
על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. הספר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.
בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהספר יתקבל בקולמוס.

אבטחת מידע ופרטיות
החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסר הלקוח.
החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.

כדי לקבל משלוח חינם, נשארו לך עוד 249.00
Wishlist 0
Continue Shopping
Open chat
דילוג לתוכן